За да улесни зареждането на сайта, Subway.bg Ви моли да разрешите качването на „Cookies” на Вашия компютър.
За повече информация, вижте нашата Политика за защита на личните данни.

Условия за употреба

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. Използвайки този уеб сайт, включително всички услуги, на или чрез този уеб сайт ("сайтът"), вие ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯTA ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ И НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Сабуей България е официален представител на марката SUBWAY за България.

Сабуей България си запазва правото едностранно и по собствено усмотрение да променя условията за ползване на сайта. Промяна в условията за ползване на сайта може да бъде извършена по всяко време, предвид което, Ваше задължение е да следите за актуалните условия.

 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

Всички материали от сайта, включително, но не само, снимки, илюстрации, рисунки, икони, текст, аудио и видео клипове (общо "Съдържание") и всички права върху интелектуалната собственост, са собственост, обслужвани, контролирани, или лицензирани от Doctor's Associates Inc. ("DAI") и / или SFAFT или други лица, или организации, и са защитени от законите за авторското право. Можете да използвате съдържание на сайта за лична употреба с нетърговски цели, но промяна или по-нататъшното възпроизвеждане на съдържанието е забранено.

Каквато и да е част от съдържанието на сайта не може да бъде по никакъв начин  копирано, изтеглено, качено, възпроизведено, повторно публикувано, изтрито, изменено, повторно препредавано, показвано, разпространявано, използвано извън обхвата на обичайното сърфиране в мрежата или да бъде използвано за създаване на производни произведения или изпълнения без изричното писмено разрешение DAI или на притежателите на авторски права. Всички други права са запазени.

Имената, търговските марки, търговските наименования, търговските лога и продукти, включени в този сайт са защитени в Съединените Щати и в света, и не могат да се използват за реклама или рекламни цели,  освен с изричното писмено разрешение на DAI и / или съответните им собственици.

Вие носите отговорността за всичко, което поствате, споделяте чрез електронна поща, или по друг начин прехвърляте чрез този сайт, вкл. но не само текст, снимки, карикатури, илюстрации, рисунки, икони, статии, аудио клипове и видео клипове .

 Сабуей България не контролира потребителското съдържание, публикувано или по друг начин изпратено чрез този сайт и  не гарантира точността, цялостта или качеството на такова съдържание. Всички комуникации до Сабуей България, било чрез email, качване на материали на този уеб сайт и др., с изключение на лични данни, както е определено в политиката за защита на личните данни, публикувана в сайта  и съобразно действащото местно и европейстко законодателство за защита на личните данни се считат за неконфиденциални и могат да бъдат възпроизвеждани, използвани, разкривани и разпространявани без ограничение.

Освободени сме да използваме всякакви идеи, концепции, изрази, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация за всякакви цели, включително, но само разработка, производство и маркетинг на продуктите, съдържащи тази информация.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА

 

Вие се задължавате по време на посещение или при използване на услугите, предоставени на или чрез този сайт:
• да не ограничавате или възпрепятствате друг потребител от ползването и наслаждаването на сайта;
•  да не се представяте за друг човек, организация, или представител на организация с цел лъжливо, или по друг начин невярно, да показвате вашите професионални или други връзки с физически или юридически лица, в това число невярно да твърдите че сте служител или представител на Сабуей България или SUBWAY ® Ресторант;
• да не публикувате или предавате незаконна, обидна, заплашителна, клеветническа, неприлична, вулгарна, порнографска,  светска информация или  информация съдржаща данни относно сексуална ориентация, раса, религия и др., както и  изображение или други материали, изобразяващи голота;
• да не  изпращате или предавате  коментари, съдържащи тормози или обиден език или да участват в разрушителни дейности в интернет;
• да не публикувате или предавате информация, или софтуер, който съдържа вируси или други вредни компоненти;
• да не  публикувате или предавате, или рекламирате, рекламни материали, "нежелана поща", "спам", "верижни писма" или друг вид привличане на клиенти на сайта или чрез сайта, освен ако не е изрично разрешено в правилата на този сайт;
• да не публикувате, качвате или прехвърляте информация, или други материали, с цел измама или нарушаване правата на другите, включително материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот или правата за публичност, или нарушават авторското право, търговска марка или други права, освен ако не получите разрешение от собственика съответното право;
• да не изпращате или предавате на съдържание, което насърчава или предоставя за инструктаж незаконни дейности, по-специално хакерство или разпространение на фалшив софтуер;
• да не склоняванете  други потребители да се присъединят или допринасят пари за онлайн услуги или други организации, да не склонявате потребители да се присъедяват в незаконни схеми и планове или да участват в измами с участието на други потребители;
• да не извършвате нарушаващи закона дейности, включително и без ограничение на местни, държавни, областни, национални или международни закони, законите за контрол върху износа, или нормативни разпоредби, обявени от всеки областен или държавен орган;
• да не осъществявате достъп до защитени пароли и до  защитени или непублични части от сайта без разрешение;
• да не копирате, разпространявате и възпроизвеждате по какъвто и да е начин съдържанието на този сайт или на каквато и да е част от него;
• да не събирате и използвате лична информация за потребителите на сайта, както и да не извършвате дейност, в нарушение на политиката за защита на лични данни, публикувана в нашия сайт. Сабуей България може, по свое усмотрение, да предприеме всички действия, който счете за необходимо, включително, но не ограничено, до прекратяване на достъпа до сайта, ако Сабуей България смята че поведението на потребителя, или съдържанието не се съобразят с тези правила и условия или могат да създадат отговорност за Сабуей България, нейните партньори, нейните доставчици, или други потребители. Сабуей България няма да носи отговорност към Вас или към трета страна, в резултат на такова прекратяване или промяна. Редът и условията, предвидени в Общите условия за ползване ще важат при прекратяване или промяна.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

 

За Вашето удобство, Сабуей България може да предоставя връзки на този сайт към други уеб сайтове, които не се поддържат  или не са под контрола единствено на Сабуей България. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Не забравяйте, че сайтовете не са на Сабуей България и информацията може да се промени без знанието на Сабуей България. Сабуей България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове. Свързани обекти и тяхното съдържание не трябва да се свързват със Сабуей България по никакъв начин. Сабуей България не се опитва да провери истинността или точността на сайтове на трети страни или съдържание и не носи никаква гаранция или отговорност за тях. Ако решите да влезете в сайт на трета страна, свързана с този Сайт, Вие правите това изцяло на свой собствен риск. В случай че Сабуей България подкрепя дадена организация, ние ясно ще отбележим това одобрение при всяка връзка с тази организация.

ЛИЧНИ ДАННИ

“Лични данни” -  има се предвид информацията дефинирана като такава в Европейска Директива за защита на личните данни (95/46/EC) или информацията, която се счита за лична според който и да е друг закон или постановление, отнасящи се до информацията.Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този уеб сайт. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта.Нашата политика по отношение на използването на Вашата Лична Информация, е подробно изложена на изложена  на нашата уеб страница. Чрез използването на този сайт или на предоставените услуги от или чрез този сайт, Вие се съгласявате да .изтрито.. освободите Сабуей България от всякакави претенции или отговорности във връзка със събирането, използване или разкриване на информация в съответствие с политиката за защита на личните данни.

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с Европейската директива за защита на  личните данни, Сабуей България предоставя на потребителите възможността след попълване на личните данни в специалния електронен формуляр, да дадат или не своето съгласие за обработката на техните лични данни по отношение на промоция на продажби.


МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ


Малолетните и непълнолетните не могат да участват в някои дейности на този сайт, или могат да участват само с родител или настойник. На различни места в сайта, молим потребителите да упоменават своята възраст или дата на раждане. Сабуей България разчита на Вас като потребители, да бъдете честни в отговорите на тези въпроси. Ако даден потребител не идентифицира възрастта си, няма как да проверим действителната възраст по отношение на нашата Интернет Поверителност. Ако сте родител или настойник, който позволява на малолетно дете или дете, за което Вие сте законен настойник да използва този сайт, Вие се съгласявате, че ще носите цялата отговорност за: (а) на поведение в онлайн среда на детето; (б) наблюдение и контрол на детето при използването на услуги, (в) последствия от използването на услугата от детето. Вие носите отговорност за всички действия на детето. Ако детето е на 18 или повече години, но не и от възрастта, нужна за пълнолетие в дадената държава, Вие продължавате да носите отговорност за действията му до навършване на пълнолетние, съгласно законадателството на съответната държава.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ИДЕИ И ДР.

Докато Сабуей България се радва да чуе от потребителите си, и приветства Вашите коментари относно програмите и услугите си, политиките на Сабуей България не позволяват тя да приеме или да разгледа творчески идеи, предложения или материали, различни от тези, които изрично е поискала. Целта на тази политика е да се избегне възможността за бъдещи недоразумения, когато проектите, разработени от служителите на Сабуей България и агенти, могат да изглеждат като творчески произведения, представени от потребителите. Следователно, макар и Сабуей България да цени Вашето мнение, трябва да Ви помолим да не ни изпращате оригинални творчески материали, освен ако изрично не сме ги поискали. Независимо дали изпращате отговор на състезания или изпращате творчески предложения, идеи, концепции или бележки или други материали, ако изпратите конкретни сведения без искане от Сабуей България (общо, "Коментари"), ТЕ СЕ СЧИТАТАТ ЗА НЕКОНФИДЕНЦИАЛНИ, БЕЗ СОБСТВЕНОСТ И НИЕ НЯМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО, ПРЕДОСТАВЯНЕТО И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ДО ТРЕТИ ЛИЦА.

Сабуей България е свободен да използва всякакви идеи, концепции, материали, интелектуална собственост, ноу-хау или техники, съдържащи се в коментарите за всякакви цели, включително, но не само, за разработка, производство и маркетинг на продукти, съдържащи такава информация. АКО ИМАТЕ ЗАЩИТЕНИ ПРАВА В КОМЕНТАРИТЕ СИ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА Сабуей България, НЕОТМЕНИМ, ВАЛИДЕН ЗА ЦЯЛ СВЯТ И ВЕЧЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ПРАВОТО НА УПОТРЕБА НА КОМЕНТАРИТЕ ВИ. АКО ТЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ, НА ВАС НЕ ВИ СЕ ДЪЛЖИ ОБЕЩЕТЕНИЕ, КРЕДИТ, ОБЯВЯВАНЕ ИЛИ ПЛАЩАНЕ. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВИ МОРАЛНИ ПРАВА, КОИТО ИМАТЕ НАД КОМЕНТАРИТЕ. АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ ДРУГИ СХОДНИ ПРАВА, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМЕНТАРИТЕ СА СОБСТВЕНОСТ НА Сабуей България. АКО УПОТРЕБАТА НА ТЕЗИ КОМЕНТАРИ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СРЕЩУ Сабуей България В СЪДЕБЕН ПРОЦЕС И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКА ТАКЪВ, ВИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ОБЕЩЕТИТЕ Сабуей България ЗА ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ВРЕДИ, СЪДЕБНИ ТАКСИ И ТАКСИ ЗА АДВОКАТИ, КОИТО СА ИЗРАЗХОДЕНО ОТ Сабуей България В РЕЗУЛАТАТ НА УПОТРЕБАТА НА ТЕЗИ КОМЕНТАРИ.

ГАРАНЦИИ

ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СА ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИД "КАКТО СА".В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, Сабуей България ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ, ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВА. ДОПЪЛНИТЕЛНО, Сабуей България НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТ НА ТОЗИ САЙТ И  МОЖЕ ДА ПРАВИ ПРОМЕНИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА В ТОЗИ САЙТ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ЦЕНИТЕ, ПОСОЧЕНИ НА САЙТА, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ. ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРИОДИЧНО И МОЖЕ ДА НЕ БЪДЕ АКТУАЛНА КЪМ МОМЕНТА НА ВАШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ ИЛИ ДА СЪДЪРЖА ГРЕШКИ. Сабуей България НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТЪТ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА Е ПОСТОЯННО ОБНОВЯВАНА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ СЪОБЩЕНИЯТА ИЛИ ИСКАНИЯТА ВИ ЩЕ БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ ТОЗИ САЙТ НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ, ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ.


Сабуей България НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА СТОКИ И УСЛУГИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ ПЛАЩАНИЯ, НАПРАВЕНИ ПРЕЗ САЙТА.Сабуей България НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, И ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА) ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, НА МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЧАСТ ОТ САЙТА ИЛИ КАТО ЦЯЛО НА САЙТА, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НА БАЗА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Сабуей България, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА ТОЗИ САЙТ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ВАС, ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА В ТОЗИ САЙТ.

АВТОРСКОТО ПРАВО

Ние уважаваме правото на интелектуална собственост на други лица, и изискваме от хората, които използват сайта, да правят същото. Ако смятате, че Вашият труд е копиран по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля изпратете следната информация до отдела ни, който се занимава с авторското право:

• Вашият адрес, телефонен номер и електронен адрес;
• Описание на авторски права, които твърдите, че са били нарушени;
• Описание на случаите и материалите, в които се намират нарушенията;
• Декларация от вас, че имате основание да считаме, че разглежданата употреба не е разрешена от Вас, от собственика на авторските права, от негов представител или от закона;
• Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право, и
• Декларация от Вас, направени под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във Вашето известие е точна и че Вие сте собственикът на авторските права или упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.